Členové

Platbu příspěvků je možné provést bankovním převodem na účet číslo:

1465242389 / 0800

variabilní symbol = rodné číslo člena

zpráva pro příjemce = druh poplatku (např. členský+hráčský+skříňka+brigády) z důvodu jednodušší identifikace platby příspěvků

Upozornění: každý člen, který uhradí příspěvky formou bankovního převodu, je povinen předložit správci potvrzení o platbě příspěvků (nejlépe kopií výpisu ze svého účtu), a to před prvním hraním v sezóně. V případě, že tak neučiní, nebude mu umožněn vstup na dvorce.

Termín úhrady členských poplatků pro udržení členství je 30. 09. 2021. V případě, že nebudou do tohoto termínu poplatky zaplaceny, pozbývá člen členství v klubu k 31. 12. 2021.

V případě pořádání turnajů organizovaných členy klubu se klubu odvádí částka 50,- Kč/ kurt a hodinu. Ostatní turnaje jsou schvalovány přes VV.


Poplatky pro členy klubu platné pro sezónu 2021

vstupní poplatek nového člena
3.500
> rodinný příslušník do 15 let
> rodinný příslušník od 15 do 18 let
> rodinný příslušník nad 18 let
rodinný příslušník =
manžel/manželka, děti, vnoučata
    
      
 
   
členský poplatek
děti, mládež do 18 let      
0
500
1.0001.000
500
školička 500
neodpracovaná hodina brigády 300

Hráčský poplatek

dospělí 1.500
důchodci
děti, mládež do 18 let
1.000
500


skříňka v šatně 100
> nečlen                                                                    200 Kč

Povinné brigády

dospělí (15 - 69 let) 6 hodin
děti (do 15 let včetně) 3 hodiny
školička, důchodci (nad 70 let)
bez brigád

Comments