Aktuality


Vážené členky, vážení členové,

vzhledem k současné situaci s COVID-19 jsme nuceni odložit konání valné hromady.
Věříme, že všichni tuto nelehkou dobu ve zdraví zvládneme, a brzy se budeme moci opět setkat při našem oblíbeném sportu, v našem klubu.

Sledujte prosím tyto stránky pro další aktualizace.
Po 1. dubnu by měli být definovány další postupy ze strany vlády.
Na základě těchto informací budeme aktualizovat i termíny VH, brigád.

Všichni se držte, opatrujte se a brzy se uvidíme.

VV klubu.POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 Tenisového klubu ČLTK Jihlava, z. s. 

která se koná dne xx. xx. 2020 v 17 hodin

  místo: klubovna ČLTK, Mostecká 28, Jihlava 

Návrh programu jednání

1.    Zahájení (schválení programu jednání)

2.    Výroční zpráva za rok 2019

a.    Zpráva o činnosti klubu za rok 2019

b.    Zpráva o sportovní činnosti klubu za rok 2019

c.    Zpráva o hospodaření klubu za rok 2019

3.    Zpráva kontrolní komise

4.    Diskuse

5.    Návrhy na usnesení

6.    Volba Výkonného výboru na období 2020–2023

 

Jan Zoubek, předseda klubu


Comments