Aktuality


POZVÁNKA NA

VALNOU HROMADU

 Tenisového klubu ČLTK Jihlava, z. s.

 která se koná dne 12. 06. 2020 v 17 hodin

  místo: klubovna ČLTK, Mostecká 28, Jihlava

 

Návrh programu jednání

 

1.    Zahájení (schválení programu jednání)

2.    Výroční zpráva za rok 2019

a.    Zpráva o činnosti klubu za rok 2019

b.    Zpráva o sportovní činnosti klubu za rok 2019

c.    Zpráva o hospodaření klubu za rok 2019

3.    Zpráva kontrolní komise

4.    Diskuse

5.    Návrhy na usnesení

6.    Volba Výkonného výboru na období 2020–2023
Zahájení tenisové sezóny v omezeném režimu

pondělí 20.4.2020

Žádáme všechny o dodržování všech opatření a omezení, které vyplývají z nařízení Vlády ČR.

Bezpečnostní opatření v areálu TK ČLTK Jihlava

-         vstup do areálu pouze se zakrytými ústy a nosem (rouška, šátek)

-        rouška, šátek se sundavá až po vstupu na kurt

-         vnitřní prostory klubovny jsou uzavřeny (šatny, sprchy, klubovna, bufet) = zákaz vstupu

-         toalety fungují v nouzovém režimu, přístup výhradně se zakrytými ústy a nosem (rouška, šátek), nutné dodržovat hygienu (dezinfekce, mytí rukou)

-         na kurt se vstupuje až poté, co ho opustí hráči

-        je možné hrát i čtyřhru za podmínek, že hráči nestřídají strany

-         udržování osobního odstupu osob 2 m

-         nepodávání si rukou

-         přísná hygiena rukou – používání dezinfekce


Výňatek z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2020: Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

  > nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

  > společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

> nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,
včetně cesty za účelem tohoto sportování.
Comments